Send to friend

Podaj wynik równania:

 

Katowice, Żeliwna street

Przedstawiam Państwu powierzchnie biurowe pod wynajem.

Budynek trzykondygnacyjny w nowej części klimatyzowany , powierzchnia pod aranżacje klienta, możliwość wydzielenia poszczególnych powierzchni budynku lub kondygnacji dla klienta .Powierzchnia zlokalizowana na III i II kondygnacji.
- Cena za 1 m2 powierzchni biurowej w nowym budynku – 50 zł netto + media
- Cena za 1 m2 powierzchni biurowej w budynku modernizowanym –45 zł netto + media
- Opłata za użytkowanie powierzchni wspólnych - 4,00 netto za każdy metr powierzchni
wynajmowanej
- Parkingi – 100,00 zł netto miesięcznie / jedno miejsce parkingowe )
- Kaucja zabezpieczająca -3 miesięczny czynsz brutto + 3 miesięczna kaucja za
media
- Waloryzacja raz w roku zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok kalendarzowy, opublikowanym w Monitorze Polskim , oraz zgodnie z innymi decyzjami i aktami urzędowymi, dotyczącymi podatku od nieruchomości i podatku katastralnego proporcjonalnie do powierzchni Przedmiotu Najmu.Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.I present you with office space for rent.

The three-storey building in the new part is air-conditioned, the area for the customer's arrangements, the possibility of separating individual building surfaces or storeys for the customer. The surface is located on the third and second floors.
- Price for 1 sq m of office space in a new building - PLN 50 net + utilities
- Price for 1 sq m of office space in a modernized building - PLN 45 net + utilities
- Fee for using common areas - 4.00 net for each meter of space
leased
- Parking - PLN 100.00 net monthly / one parking place)
- Security deposit -3 monthly gross rent + 3-month deposit for
media
- Valorisation once a year according to the average annual rate of price increase
consumer goods and services for the last calendar year, published in the Polish Monitor, and in accordance with other decisions and official acts regarding the property tax and cadastral tax in proportion to the area of the Lease Object.The content of this announcement does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.