Send to friend

Podaj wynik równania:

 

NOWOCZESNE HALE MAGAZYNOWE POD WYNAJEM

Katowice

General conditions

Cena
25 PLN
Cena za m2
25 PLN
Powierzchnia
1 500 m2
Rynek
Wtórny
Numer oferty
10/7649/OHW

Additional information

Czujniki dymu
Tak

Przedstawiam Państwu powierzchnie magazynowe pod wynajem z możliwością wydzielenia poszczególnych powierzchni.

Hala magazynowa ogrzewana gazowo wyposażona w infrastrukturę teletechniczną. Konstrukcja stalowa z płytami warstwowymi, wysokość hali 11m, możliwość ogrzewania ( instalacja gazowa), dostęp do hali z poziomu 0, świetliki dachowe.
Nawa III - pow. hali magazynowej 756,27 m2
Nawa IV - pow. hali magazynowej 751,68 m2

Cena za 1 m2 powierzchni magazynowej – 25,00 zł netto+ media

- Opłata za użytkowanie powierzchni wspólnych - 4,00 netto za każdy metr powierzchni
wynajmowanej
- Parkingi – 100,00 zł netto miesięcznie / jedno miejsce parkingowe )
- Kaucja zabezpieczająca -3 miesięczny czynsz brutto + 3 miesięczna kaucja za
media
- Waloryzacja raz w roku zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok kalendarzowy, opublikowanym w Monitorze Polskim , oraz zgodnie z innymi decyzjami i aktami urzędowymi, dotyczącymi podatku od nieruchomości i podatku katastralnego proporcjonalnie do powierzchni Przedmiotu Najmu.Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.I present you with storage space for rent with the option of separating individual surfaces.

Gas storage warehouse equipped with teletechnical infrastructure. Steel structure with sandwich panels, hall height 11m, possibility of heating (gas installation), access to the hall from level 0, roof skylights.
Nawa III - area warehouse hall 756.27 m2
Nawa IV - area warehouse hall, 751.68 m2

Price for 1 sq m of warehouse space - PLN 25.00 net + utilities

- Fee for using common areas - 4.00 net for each meter of space
leased
- Parking - PLN 100.00 net monthly / one parking place)
- Security deposit -3 monthly gross rent + 3-month deposit for
media
- Valorisation once a year according to the average annual rate of price increase
consumer goods and services for the last calendar year, published in the Polish Monitor, and in accordance with other decisions and official acts regarding the property tax and cadastral tax in proportion to the area of the Lease Object.The content of this announcement does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.Zachęcam do kontaktu!

Opiekun oferty:
Barbara Jaskóła
534 372. 288
barbara.jaskola@powerinvest.pl